Feliz

Feliz s.r.o.
Majzonovo námestie 2A
940 62 Nové Zámky
tel: +421 35 6400 999
fax: +421 35 6401 007
e-mail: feliz@feliz.sk
www.feliz.sk
Ing. Tomáš Števlík - konateľ spoločnosti
tel: +421 908 158 356
e-mail: stevlik@feliz.sk
OBCHOD
Mgr. Róbert Hradický - Slovensko juh
tel: +421 917 450 197
e-mail: hradicky@feliz.sk
Ing. Ladislav Krivánek, PhD. - Externá spolupráca (Slovensko, Česko)
tel: +421 908 628 790
e-mail: krivanek@feliz.sk
KANCELÁRIA
Anita Nágelová - logistika
mobil: +421 917 169 521
e-mail: nagelova@feliz.sk
administratíva
mobil: +421 917 347 655
e-mail: logistics@feliz.sk
Ing. Daniela Michalíková - ekonomické oddelenie
mobil: +421 917 697 468
e-mail: office@feliz.sk